Vacatures

Vrijeschool Zutphen VO is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen vanuit het antroposofisch mensbeeld tot volwassenheid worden begeleid. De school telt rond 1200 leerlingen.De schoolleiding bestaat uit een rector en zes teamleiders. 

Vrijeschool Zutphen VO  is een bruisende school waar betrokken leraren leerlingen stimuleren in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. De pedagogische visie van de vrijeschool is gebaseerd  op de gedachte dat een mens zich ontwikkelt in leeftijdsfasen. De totale leerling wordt aangesproken. Juist het aanspreken van hoofd, hart en handen kan leiden tot een optimale ontplooiing van de leerling. Daarom worden naast kennisgerichte vakken veel praktische en kunstzinnige vakken gegeven. Het periodeonderwijs, waarin leerlingen drie weken achtereen gedurende de eerste twee uren van de dag met hetzelfde vak bezig zijn, vervult daarin een levendige rol.

Daarnaast wil de school een veilige en inspirerende leefomgeving zijn voor leerlingen.

De school biedt praktisch onderwijs (voor vmbo-t, basis en kader), mavo-, havo- en vwo-trajecten aan.