​Onze waarden

 

 

 

 

 

Eerbied

Wij hechten aan de waarde eerbied.
Eerbied voor het leven en eerbied voor de eigenheid van ieder mens, omdat alle mensen verschillend zijn en ieder zijn eigen pad gaat.
Dat veronderstelt dat wij begrip en liefdevolle aandacht hebben voor de ontwikkeling van iedereen en we elkaar geven wat nodig is.
In de praktijk betekent dit dat wij elkaar complimenten geven, fouten mogen maken om van te leren, nieuwe kansen bieden, open durven zijn en elkaar confronteren en spiegelen.
 

Autonomie in Verbinding

Wij hechten aan de waarde autonomie in verbinding, omdat wij geloven in de kracht van het individu en in de kracht van de relatie. Alleen in ontmoeting met de ander ontwikkelt het individu zich.
Dat veronderstelt dat wij ernaar streven autonoom en authentiek te zijn in ons handelen. Dat doen we in verbinding met elkaar en de omgeving.
In de praktijk betekent dit dat we de ontmoeting met de ander bewust aangaan. Dat we ieders bijdrage zien en waarderen, elkaar bevragen en het spanningsveld tussen autonomie en verbinding opzoeken.

Ontwikkeling

Wij hechten aan de waarde ontwikkeling door te werken vanuit het antroposofisch mensbeeld. Dat veronderstelt dat we oog hebben voor en aansluiten op de al dan niet versluierde individuele ontwikkelvragen van iedereen in onze schoolgemeenschap. 
In de praktijk betekent dit dat we elkaar begeleiden om deze vragen in het bewustzijn te brengen. We geven elkaar grenzen, ruimte en kansen om door ontmoeting te groeien. We werken vanuit het aanspreken van de hele mens: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Idealisme

Wij hechten aan de waarde idealisme omdat wij vanuit een gezonde leer- en leefomgeving de toekomst duurzaam vorm willen geven.
Wij willen de wereld niet alleen idealistisch noch alleen materialistisch zien. We streven naar een dynamische balans daartussen waardoor wij onze idealen in de realiteit verwezenlijken.
Dat veronderstelt dat iedereen zich daar actief voor inzet en zo het leven vormgeeft in en buiten onze school. 
In de praktijk betekent dit dat we juist, als we het niet weten, op zoek gaan naar het weten.