De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft een advies- en instemmingsrecht op een aantal belangrijke zaken die de school betreffen. De werkwijze en de bevoegdheid zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat op school verkrijgbaar is. De MR bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen, 3 leraren en 1 ondersteunend medewerker. De vergaderingen zijn op een aantal dinsdagavonden, zijn openbaar en alle geïnteresseerde betrokkenen bij de school kunnen de vergaderingen als toehoorder bezoeken.

Vergaderdata van de MR
20 september 2022, 18 oktober 2022, 15 november 2022, 20 december 2022, 31 januari 2023, 14 maart 2023, 9 mei 2023, 6 juni 2023, 27 juni 2023. Altijd op de dinsdag van 18.30 - 19.45 uur. 
De agenda wordt op verzoek toegestuurd door de secretaris.
Stuur uw mail aan mr@vszutphen.nl
 
Leden van de MR
Marc Nagtegaal (ouder en voorzitter), Pelle van der Scheer (docent en secretaris), Roy Ruepert (docent), Arjen Hondorp (docent), Veron van Unen (OOP), Aline Divendal (ouder), Stijn Koopmans (leerling), Jorian Keer (leerling). 
 
Contact met de MR: stuur uw mail aan: mr@vszutphen.nl