De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft een advies- en instemmingsrecht op een aantal belangrijke zaken die de school betreffen. De werkwijze en de bevoegdheid zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat op school verkrijgbaar is. De MR bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen, 3 leraren en 1 ondersteunend medewerker. De vergaderingen zijn op een aantal dinsdagavonden, zijn openbaar en alle geïnteresseerde betrokkenen bij de school kunnen de vergaderingen als toehoorder bezoeken.

Vergaderdata van de MR

dinsdag 24 oktober 2023 - 17.00 - 20.30 (MR + overlegvergadering SL)
dinsdag 28 november 2023 - 17.00 - 20.30 (MR + overlegvergadering SL)
dinsdag 30 januari 2024 - 17.00 - 20.30 (MR + overlegvergadering SL)
dinsdag 19 maart 2024 - 17.00 - 20.30 (MR + overlegvergadering SL)
dinsdag 16 april 2024 - 17.00 - 20.30 (MR + overlegvergadering SL)
dinsdag 4 juni 2024 - 17.00 - 20.30 (MR + overlegvergadering SL)
dinsdag 25 juni 2024 jaarafsluiting

Leden van de MR
Aline Divendal (ouder en voorzitter), Pelle van der Scheer (docent en secretaris), Roy Ruepert (docent), Arjen Hondorp (docent), Veron van Unen (OOP), Steef Niesing (ouder), Bregje Antonius (leerling), Sky Huisstede (leerling). 
 
Contact met de MR: stuur uw mail aan: mr@vszutphen.nl