Aanmelden

De aanmeldingsperiode voor alle middelbare scholen in Zutphen is vanaf 15 maart gesloten. 

Planning van aanmelding en aanname

15 maart 2023:
Sluiting inschrijving (uiterste inleverdatum onderwijskundige rapporten,
uittreksels).
21 april 2023:
Uiterste datum communicatie naar ouders over acceptatie/afwijzing van de aanmelding
21 juni 2023:
Kennismakingsmiddag met de klas op de vrijeschool Zutphen VO (13.00 - 15.00 uur)


 

Overstappen van het voortgezet onderwijs naar de Vrijeschool?

Zit je nu nog op een andere middelbare school, maar stap je graag over naar Vrijeschool Zutphen?

Neem daarover zelf contact op met één van onze teamleiders.

Je hoort dan meer over de mogelijkheden en de procedure.