22 & 29 november voorlichtingsavonden

22 & 29 november voorlichtingsavonden

Zit uw kind in de laatste klas van het basisonderwijs?

Dan gaat u samen met uw kind een keuze maken voor het voortgezet onderwijs.

Vrijeschool Zutphen VO is een middelbare school die hedendaags vrijeschool onderwijs aanbiedt. Gunt u uw kind naast een diploma ook een brede persoonlijke ontwikkeling met aandacht voor ontwikkeling via hoofd, hart en handen?

Dan is onze school de juiste plek voor uw kind.

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van een voorlichtingsavond van onze school.

Op donderdag 22 november van 20:00 tot 21:30 uur is er een voorlichtingsavond voor ouders met een kind in klas 6 van een vrije basisschool.

Op donderdag 29 november van 20:00 tot 21:30 uur is er een voorlichtingsavond voor ouders met een kind in groep 8 van een reguliere basisschool.

Deze avonden zijn bedoeld voor ouders. Wij hopen u te mogen ontmoeten!

Voor leerlingen uit groep 8 organiseren we een introductiemiddag op dinsdag 11 december van 13:15 tot 15:00 uur. Vanaf donderdag 29 november a.s. komt er op de website een mogelijkheid om hiervoor aan te melden.

De leerlingen uit klas 6 van een vrije basisschool krijgen via de basisschool een uitnodiging voor de introductiemiddag.

En vergeet natuurlijk onze Open Dag niet op zaterdag 26 januari 2019!

* Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats op onze locatie: Weerdslag 14A

 

Daarnaast organiseert De Regge op de locatie Dieserstraat 52 een kijkmiddag op woensdag 6 februari 2019 van 13:15 tot 15:00 uur. Voor deze kijkmiddag kan na de kerstvakantie via de website worden aangemeld.


Terug naar home