Terugblik online Open Dag

Deze filmpjes zijn de opnames van de voorlichtingen die we hebben gegeven via Meet op onze online Online Open Dag.

Voorlichting voor leerlingen door leerlingen:

Voorlichting Regge-stroom:

Voorlichting MAVO/HAVO:

Voorlichting HAVO/VWO:

Voorlichting leerlingenzorg & dyslexie:

Voorlichting achtergronden Vrijeschool: