Gedragscode medewerkers

De relatie tussen medewerker en leerling is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs.

Wezenlijke ontmoetingen kunnen een grote rol spelen in de verdere biografie van de leerling. Het vrijeschoolonderwijs hecht hier waarde aan. De relatie medewerker-leerling herbergt ook kwetsbaarheden in zich; voor de leerling door een ongelijkwaardige (machts)verhouding tussen volwassene en kind of adolescent, voor de medewerker door mogelijke beschuldigingen van ongewenst gedrag. Dat kan een gevoel van onveiligheid geven: wat mag ik wel en wat niet?

Om de medewerker daarin houvast te geven is deze gedragscode geschreven. Het is tevens een document waarmee op scholen en in teams het onderwerp kan worden besproken.
Sommige scholen hebben een uitgebreide gedragscode die ook over het gedrag tussen leerlingen gaat. Voor de eenduidigheid en de beknoptheid is hier gekozen voor een gedragscode die alleen het gedrag van de medewerkers aangaat.
Stichting School & Veiligheid heeft richtlijnen voor een gedragscode gemaakt. Vanuit deze richtlijnen is de gedragscode geschreven.

Klik hier voor de Gedragscode medewerkers.