De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft een advies- en instemmingsrecht op een aantal belangrijke zaken die de school betreffen. De werkwijze en de bevoegdheid zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat op school verkrijgbaar is. De MR bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen, 3 leraren en 1 ondersteunend medewerker. De vergaderingen zijn op een aantal dinsdagavonden, zijn openbaar en alle geïnteresseerde betrokkenen bij de school kunnen de vergaderingen als toehoorder bezoeken.

Vergaderdata van de MR
14 september 2021, 26 oktober 2021, 23 november 2021, 21 december 2021, 1 februari 2022, 1 maart 2022, 29 maart 2022, 24 mei 2022, 14 juni 2022, 5 juli 2022. Altijd op de dinsdag van 18.30 - 19.45 uur. 
De agenda wordt op verzoek toegestuurd door de secretaris.
Stuur uw mail aan mr@vszutphen.nl
 
Leden van de MR
Marc Nagtegaal (ouder en voorzitter), Pelle van der Scheer (docent en secretaris), Thijs van Manen (docent), Jivan Mulders (docent), Veron van Unen (OOP), Maarten Bollen (ouder), Jade Botter (leerling), Emma Voogd (leerling). 
 
Contact met de MR: stuur uw mail aan: mr@vszutphen.nl