De deel Medezeggenschapsraad (dMR)

De dMR heeft een advies- en instemmingsrecht op een aantal belangrijke zaken die de school betreffen. De werkwijze en de bevoegdheid zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat op school verkrijgbaar is. De dMR bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen, 3 leraren en 1 ondersteunend medewerker. De vergaderingen zijn op een aantal dinsdagavonden, zijn openbaar en alle geïnteresseerde betrokkenen bij de school kunnen de vergaderingen als toehoorder bezoeken.

Vergaderdata van de dMR
13 november 2018, 15 januari 2019, 5 maart 2019, 16 april 2019, 4 juni 2019 en
9 juli 2019. Altijd op de dinsdag van 18.30 - 19.45 uur in lokaal W1B4. 
De agenda wordt op verzoek toegestuurd door de secretaris.
Stuur uw mail aan mr@vszutphen.nl
 
Leden van de DMR
Deborah van Gemmert (ouder en voorzitter), Pelle van der Scheer (docent en secretaris), Thijs van Manen (docent), Jivan Mulders (docent), Veron van Unen (OOP), Alayah Kraidy (leerling), Guido Nieuwmeijer (leerling), Marc Nagtegaal (ouder), Maarten Bollen (ouder)
 
Contact met de dMR: stuur uw mail aan: mr@vszutphen.nl