De deel Medezeggenschapsraad (dMR)

De dMR heeft een advies- en instemmingsrecht op een aantal belangrijke zaken die de school betreffen. De werkwijze en de bevoegdheid zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement dat op school verkrijgbaar is. De dMR bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen, 3 leraren en 1 ondersteunend medewerker. De vergaderingen zijn op een aantal dinsdagavonden, zijn openbaar en alle geïnteresseerde betrokkenen bij de school kunnen de vergaderingen als toehoorder bezoeken.

Vergaderdata van de dMR
1 oktober 2019, 19 november 2019, 14 januari 2020, 3 maart 2020, 14 april 2020, 26 mei 2020 en 7 juli 2020. Altijd op de dinsdag van 18.30 - 19.45 uur in lokaal W1B4. 
De agenda wordt op verzoek toegestuurd door de secretaris.
Stuur uw mail aan mr@vszutphen.nl
 
Leden van de DMR
Marc Nagtegaal (ouder en voorzitter), Pelle van der Scheer (docent en secretaris), Thijs van Manen (docent), Jivan Mulders (docent), Veron van Unen (OOP), Maarten Bollen (ouder), Alayah Kraidy (leerling), Guido Nieuwmeijer (leerling). 
 
Contact met de dMR: stuur uw mail aan: mr@vszutphen.nl