Theaterproject 11e klassen 15 t/m 17 oktober 2018

Theaterproject 11e klassen 15 t/m 17 oktober 2018

Zoals u wellicht ook bespeurt biedt de huidige tijd in toenemende mate communicatie via het beeld. Aangestuurd door bijvoorbeeld sociale media, grotere foto’s in kranten en advertenties met steeds minder tekst, zien we het beeld steeds belangrijker worden. Maar hoe gaan onze jongeren hiermee om? Beeldmanipulatie en strategisch gekozen onderwerpen sturen de hersenen en kennis bewust in een richting waarvan het waarheidsgehalte vaak in twijfel kan worden getrokken en/of de interpretaties uiteenlopend kunnen zijn. Weet men wat men ziet? De kunst kent een lange traditie van omgang met beeldmateriaal in een context en kan ons helpen beeldtaal te leren spreken en begrijpen. Een welkome aanvulling op de reeds bestaande woordtaalcultuur die in toenemende mate niet meer in staat lijkt grote groepen te bereiken en te verbinden.

Als uitgangspunt voor het theaterproject 2018 heeft de kunstsectie gekozen voor een afbeelding van het schilderij “Soir Bleu” van de kunstenaar Edward Hopper.

Met dit beeld (zonder verdere toelichting op de bedoelingen van de maker) gaan alle leerlingen aan de slag om uiteindelijk hun interpretaties om te zetten naar hun theaterproductie. Zoals altijd zijn de leerlingen verantwoordelijk voor alle aspecten van de productie zodat er een stevig beroep wordt gedaan op hun individuele en sociale vaardigheden wat deze periode zo bijzonder maakt.


Terug naar home