Vrije School Zutphen

Instromen leerjaren 8 t/m 11

In verband met volle klassen en wachtlijsten is het momenteel niet mogelijkheid om in een hoger leerjaar in te stromen. Uitzondering hierop is de wachtlijst van 11 havo 2016-2017. Hiervoor kunt u zich wenden tot mevrouw B. Meems. En klas 7 havo/vwo (leerjaar 1) 2016-2017. Hiervoor kunt u zich wenden tot mevr. L. Alink