Vrije School Zutphen

Aanmelden 2014-2015

Van harte welkom op de website van de Vrijeschool Zutphen VO! Voordat u het aanmeldingsformulier invult, geven wij graag enige informatie over het voortgezet onderwijs in Zutphen. Deze zelfde informatie verstrekken alle scholen bij het aanmeldingsformulier.

De Zutphense scholen voor voortgezet onderwijs vinden het hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om op lange termijn garant te blijven staan voor een breed en divers onderwijsaanbod van hoge kwaliteit in de regio Zutphen. In december 2012 hebben de scholen voor VO een intentiebesluit ondertekend waarin zij deze afspraak vastgelegd hebben. Samenwerking op diverse terreinen vindt inmiddels plaats. Sterke schommelingen in de leerlingenaantallen, zowel naar boven als naar beneden, zetten zowel de kwaliteit als de continuïteit van het onderwijs op scholen onder druk. Vandaar dat de Zutphense scholen onderling een indicatie afgesproken hebben over het maximum aantal leerlingen dat per school in schooljaar 2014/2015 geplaatst kan worden. Bij het vaststellen van dit maximum is uitgegaan van recente leerlingen aantallen en beschikbare ruimte. Wanneer het afgesproken maximum aantal aanmeldingen overschreden wordt, zal de desbetreffende school in overleg met ouders, leerlingen en waar nodig basisschool overleggen over inschrijving bij een van de andere scholen.

De Vrijeschool Zutphen VO hanteert al jaren een dergelijk aannamebeleid. Hieronder vindt u een link naar het desbetreffende document.

Wilt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2014-2015? Dat kan via het het bijgevoegde formulier.