Vrije School Zutphen

Mentoren 2013-2014

In de zevende klas krijgen de leerlingen een klassenmentor. Bij voorkeur zal deze docent de klas en de individuele leerlingen tot en met de achtste en eventueel tot en met de twaalfde klas als mentor begeleiden. De mentor heeft een coördinerende rol in de contacten met ouders, leerlingen en leerkrachten. Hij/zij signaleert problemen, ondersteunt in het opstellen van handelingsplannen en overlegt met het zorgteam. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders en de "spin in het web".

Gedurende alle schooljaren leidt de mentor het zogenaamde klassenuur. Tijdens dit lesuur komen diverse zaken aan bod. In het begin met name het 'leren studeren', later worden klassenzaken besproken en houden de leerlingen spreekbeurten over thema's die binnen hun leeftijdsfase passen.

In specifieke zin heeft de mentor de volgende taken: het begeleiden van de leerlingen, het bewaken van de voortgang en het welzijn van de leerlingen, het plannen, voorbereiden en inhoud geven aan de ouderavonden, het onderhouden van contacten tussen leraren, leerlingen en ouders, het bespreken van het pedagogisch klimaat in de klas en de ontwikkeling van individuele leerlingen in de lerarenvergadering, het opstellen van tussenrapportages en getuigschriften en het begeleiden van de klas bij activiteiten.

 Mentoren 2013-2014
7r1 – Marike Farenhorst

7r2 – Peter van der Stuijt

8r1 -Rikie Knaake

8r2- Floor de Ridder

9r1 -Jan Net

9r2 -Daniel Pot

10r1 -Merel Brunnekreef

10r2 -Noor Dikken/ Louis Wagener

11r- Yuksel Bulut

12r -Paul Brouwer

7f -Marjoleine Ede vd Pals

7l- Karen Braat

8f- Margriet vd Marck

8l- Kiki Schuringa

9f- Jeroen Zwijsen

9l -Tjerk de Vries

10f -Michel Hoogland

10l -Gerda Vervelde

7G-Thijs van Manen

7B-Mieke van Meijel

7D-Ineke Agaart

7S Marga Jongma

7IJ- Marleen vd Sluijs

8b -Jivan Mulders

8d -Jelle de Jager

8s –Saskia Wekking

8ij – Olav Twint

9b- Petra v Beek

9s -Michelle Hartman

9ij -Eljo in 't Hout

10b -Branko van der Gugten

10s -Wim Wibbelink

10ij -Ceus Westerhof

11b- Ineke Agaart

11s- Diewertje Agaart

11ij -Myrthe Andriessen

11d- Jacinto Zwiers

12b- Koen Beurskens

12f -Niek Sloter

12s- Frank Planting

12ij -Nico Lubbers