Vrije School Zutphen

Mentoren 2014-2015

In de zevende klas krijgen de leerlingen een klassenmentor. Bij voorkeur zal deze docent de klas en de individuele leerlingen tot en met de achtste en eventueel tot en met de twaalfde klas als mentor begeleiden. De mentor heeft een coördinerende rol in de contacten met ouders, leerlingen en leerkrachten. Hij/zij signaleert problemen, ondersteunt in het opstellen van handelingsplannen en overlegt met het zorgteam. De mentor is aanspreekpunt voor de ouders en de "spin in het web".

Gedurende alle schooljaren leidt de mentor het zogenaamde klassenuur. Tijdens dit lesuur komen diverse zaken aan bod. In het begin met name het 'leren studeren', later worden klassenzaken besproken en houden de leerlingen spreekbeurten over thema's die binnen hun leeftijdsfase passen.

In specifieke zin heeft de mentor de volgende taken: het begeleiden van de leerlingen, het bewaken van de voortgang en het welzijn van de leerlingen, het plannen, voorbereiden en inhoud geven aan de ouderavonden, het onderhouden van contacten tussen leraren, leerlingen en ouders, het bespreken van het pedagogisch klimaat in de klas en de ontwikkeling van individuele leerlingen in de lerarenvergadering, het opstellen van tussenrapportages en getuigschriften en het begeleiden van de klas bij activiteiten.

 Mentoren 2014-2015
7 Regge 1 – Floor de Ridder

7 Regge 2 – Rikie Knaake

8 Regge 1 - Marike Farenhorst

8 Regge 2 - Peter van der Steuijt

9 Regge 1 - Erik Gorter

9 Regge 2 - Noor Dikken

10 Regge 1 - Jan Net

10 Regge 2 - Daniel Pot

11 Regge - Merel Brunnekreef

12 Regge - Yuksel Bulut

7 Fliert - Margriet van der Marck

7 Loo - Kiki Schuringa

8 Fliert - Marjoleine van Ede van der Pals

8 Loo - Karen Braat

9 Fliert - Michel Hoogland

9 Loo - Harrie Kuizenga

10 Fliert - Jeroen Zwijsen

10 Loo - Tjerk de Vries

7 Grift - Rozalinda de Bruijn

7 Berkel - Mieke van Meijel

7 Dinkel - Gijs van de Veur

7 Slinge - Jelle de Jager

7 IJssel- Petra van Beek

8 Grift - Thijs van Manen

8 Berkel - Niek Slooter

8 Dinkel - Veroni Savic / Anke Arts

8 Slinge – Marga Jongma

8 IJssel – Marleen van der Sluijs

9 Berkel - Jivan Mulders

9 Dinkel - Lieke Rovers

9 Slinge - Esther Dikkers

9 IJssel - Olav Twint

10 Berkel - Florentine Krijnen

10 Slinge - Koen Beurskens

10 IJssel - Eljo in 't Hout

11 Berkel - Branko van der Gugten

11 Dinkel - Bert Kraai

11 Slinge - Wim Wibbelink

11 IJssel - Ceus Westerhof

12 Berkel - Ineke Agaart / Jonathan van Nieukerken

12 Dinkel - Bernie Meems

12 Slinge - Diewertje Agaart

12 IJssel - Myrthe Andriessen